Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FSE - Fakulta sociálně ekonomická ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
Ing. Lucie Kopáčková lucie.kopackova@ujep.cz 47528 4701
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
Romana Košvancová romana.kosvancova@ujep.cz 47528 4705
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
doc. Ing. Alena Maaytová Ph.D. alena.maaytova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
Ing. Pavlína Mazancová pavlina.mazancova@ujep.cz 47528 4701
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
Ing. Jana Meluzínová Ph.D. jana.meluzinova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
doc. Ing. Slavomíra Svátková CSc. slavomira.svatkova@ujep.cz  
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra financí a účetnictví
Ing. Jiří Uhman jiri.uhman@ujep.cz 47528 4719
Ing. Lucie Kopáčková
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: lucie.kopackova@ujep.cz
Telefon: 47528 4701
Romana Košvancová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: romana.kosvancova@ujep.cz
Telefon: 47528 4705
doc. Ing. Alena Maaytová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: alena.maaytova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Pavlína Mazancová
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: pavlina.mazancova@ujep.cz
Telefon: 47528 4701
Ing. Jana Meluzínová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: jana.meluzinova@ujep.cz
Telefon:  
doc. Ing. Slavomíra Svátková CSc.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: slavomira.svatkova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Jiří Uhman
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra financí a účetnictví
e-mail: jiri.uhman@ujep.cz
Telefon: 47528 4719