Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Petr Aubrecht Petr.Aubrecht@ujep.cz 47528 6794 vědecký pracovník
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Petra Cuřínová Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Lucie Červenková Šťastná Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ilona Dolenská ilona.dolenska@ujep.cz 47528 3250
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Antonín Edr edr@icpf.cas.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Bc. Tereza Haasová tereza.haasova@ujep.cz 47528 6668
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Zuzana Hanušová  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Regina Herma regina.herma@ujep.cz 47528 6787
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Jakub Hoskovec  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
doc. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D. zdenka.kolska@ujep.cz 47528 6643
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
doc. Ing. Martin Kormunda Ph.D. martin.kormunda@ujep.cz 47528 6624
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Lydie Kováčová lydie.kovacova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. David Kramoliš david.kramolis@ujep.cz 47528 6637
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Alena Krupková Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
doc. RNDr. Karel Kubát CSc. karel.kubat@ujep.cz 47528 3695
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Filip Kunert filip.kunert@ujep.cz   602314271
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Petr Lauterbach petr.lauterbach@ujep.cz 47528 6665 602128972
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Michaela Liegertová Ph.D. michaela.liegertova@ujep.cz 47528 6664
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
prof. Ing. Martin Lísal DSc. martin.lisal@ujep.cz 47528 6638
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
RNDr. Iva Machová Ph.D. iva.machova@ujep.cz 47528 4146
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Jan Malý Ph.D. jan.maly@ujep.cz 47528 6781 475283646
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
doc. RNDr. Marek Malý Ph.D. marek.maly@ujep.cz 47528 6651
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Jindřich Matoušek Ph.D. jindrich.matousek@ujep.cz 47528 6646
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Monika Müllerová  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Petra Musilová petra.musilova@ujep.cz 47528 5824 722937161administrátor projektu CPTO
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Michaela Nedvědová michaela.nedvedova@ujep.cz 47528 6683
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Zuzana Nejedlá 47528 6795
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Petr Panuška petr.panuska@ujep.cz 47528 6782
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc. jaroslav.pavlik@ujep.cz 47528 6662
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Roman Petrychkovych  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. František Podrápský frantisek.podrapsky@ujep.cz 47528 5842
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
RNDr. Zbyšek Posel Ph.D. zbysek.posel@ujep.cz 47528 6717
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. David Poustka 47528 6792
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Kateřina Rašková katerina.raskova@ujep.cz 47528 6659 Sekretariát PřF
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Eliška Rezlerová eliska.rezlerova@ujep.cz eliska.rezlerova@gmail.com  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Petr Ryšánek Petr.Rysanek@ujep.cz 47528 6644
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Alena Semerádtová Ph.D. alena.semeradtova@ujep.cz 47528 6790
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Kateřina Setničková Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Jiří Smejkal Jiri.Smejkal@ujep.cz jiri.smejkal@ujep.cz 47528 6793
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Romana Stehlíková romana.stehlikova@ujep.cz 47528 6657
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Tomáš Strašák Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Michal Syrový  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Stanislav Šabata  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Marcel Štofik Ph.D. marcel.stofik@ujep.cz 47528 6786
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Petr Uchytil CSc.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Stanislav Vinopal Ph.D. stanislav.vinopal@ujep.cz 47528 6784
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Jitka Vlková jitka.vlkova@ujep.cz 47528 6655
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Dominika Zofia Wróbel Ph.D. dominika.wrobel@ujep.cz 47528 6787
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Magdaléna Zelená Magdalena.Zelena@ujep.cz 47528 6669
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Zuzana Žmudová 47528 6796
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
RNDr. Eva Hejnová Ph.D. eva.hejnova@ujep.cz 47528 6621
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
RNDr. Jiří Králík Ph.D. Jiri.Kralik@ujep.cz 47528 6648
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
PhDr. Magdalena Krátká Ph.D. magdalena.kratka@ujep.cz 47528 6685
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
RNDr. Jan Krejčí Ph.D. jan.krejci@ujep.cz 47528 6735
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
PaedDr. Milan Kubiatko PhD. milan.kubiatko@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
RNDr. Milan Šmídl Ph.D. milan.smidl@ujep.cz 47528 6817
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
Mgr. Petr Trahorsch petr.trahorsch@ujep.cz 47528 6771
Mgr. Petr Aubrecht
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: Petr.Aubrecht@ujep.cz
Telefon: 47528 6794
Poznámka: vědecký pracovník
Ing. Petra Cuřínová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Ing. Lucie Červenková Šťastná Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Ilona Dolenská
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: ilona.dolenska@ujep.cz
Telefon: 47528 3250
Ing. Antonín Edr
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: edr@icpf.cas.cz
Telefon:  
Bc. Tereza Haasová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: tereza.haasova@ujep.cz
Telefon: 47528 6668
Zuzana Hanušová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Mgr. Regina Herma
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: regina.herma@ujep.cz
Telefon: 47528 6787
Jakub Hoskovec
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
doc. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: zdenka.kolska@ujep.cz
Telefon: 47528 6643
doc. Ing. Martin Kormunda Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: martin.kormunda@ujep.cz
Telefon: 47528 6624
Lydie Kováčová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: lydie.kovacova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. David Kramoliš
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: david.kramolis@ujep.cz
Telefon: 47528 6637
Ing. Alena Krupková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
doc. RNDr. Karel Kubát CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: karel.kubat@ujep.cz
Telefon: 47528 3695
Filip Kunert
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: filip.kunert@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 602314271
Ing. Petr Lauterbach
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: petr.lauterbach@ujep.cz
Telefon: 47528 6665
Další telefon: 602128972
Mgr. Michaela Liegertová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: michaela.liegertova@ujep.cz
Telefon: 47528 6664
prof. Ing. Martin Lísal DSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: martin.lisal@ujep.cz
Telefon: 47528 6638
RNDr. Iva Machová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: iva.machova@ujep.cz
Telefon: 47528 4146
Mgr. Jan Malý Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: jan.maly@ujep.cz
Telefon: 47528 6781
Další telefon: 475283646
doc. RNDr. Marek Malý Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: marek.maly@ujep.cz
Telefon: 47528 6651
Mgr. Jindřich Matoušek Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: jindrich.matousek@ujep.cz
Telefon: 47528 6646
Ing. Monika Müllerová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Ing. Petra Musilová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: petra.musilova@ujep.cz
Telefon: 47528 5824
Další telefon: 722937161
Poznámka: administrátor projektu CPTO
Ing. Michaela Nedvědová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: michaela.nedvedova@ujep.cz
Telefon: 47528 6683
Mgr. Zuzana Nejedlá
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon: 47528 6795
Mgr. Petr Panuška
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: petr.panuska@ujep.cz
Telefon: 47528 6782
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: jaroslav.pavlik@ujep.cz
Telefon: 47528 6662
Ing. Roman Petrychkovych
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Ing. František Podrápský
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: frantisek.podrapsky@ujep.cz
Telefon: 47528 5842
RNDr. Zbyšek Posel Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: zbysek.posel@ujep.cz
Telefon: 47528 6717
Mgr. David Poustka
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon: 47528 6792
Ing. Kateřina Rašková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: katerina.raskova@ujep.cz
Telefon: 47528 6659
Poznámka: Sekretariát PřF
Mgr. Eliška Rezlerová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: eliska.rezlerova@ujep.cz
Další e-mail: eliska.rezlerova@gmail.com
Telefon:  
Mgr. Petr Ryšánek
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: Petr.Rysanek@ujep.cz
Telefon: 47528 6644
Mgr. Alena Semerádtová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: alena.semeradtova@ujep.cz
Telefon: 47528 6790
Ing. Kateřina Setničková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Mgr. Jiří Smejkal
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: Jiri.Smejkal@ujep.cz
Další e-mail: jiri.smejkal@ujep.cz
Telefon: 47528 6793
Romana Stehlíková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: romana.stehlikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6657
Ing. Tomáš Strašák Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Michal Syrový
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Ing. Stanislav Šabata
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Mgr. Marcel Štofik Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: marcel.stofik@ujep.cz
Telefon: 47528 6786
Ing. Petr Uchytil CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon:  
Ing. Stanislav Vinopal Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: stanislav.vinopal@ujep.cz
Telefon: 47528 6784
Jitka Vlková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: jitka.vlkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6655
Dominika Zofia Wróbel Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: dominika.wrobel@ujep.cz
Telefon: 47528 6787
Mgr. Magdaléna Zelená
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: Magdalena.Zelena@ujep.cz
Telefon: 47528 6669
Mgr. Zuzana Žmudová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon: 47528 6796
RNDr. Eva Hejnová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: eva.hejnova@ujep.cz
Telefon: 47528 6621
RNDr. Jiří Králík Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: Jiri.Kralik@ujep.cz
Telefon: 47528 6648
PhDr. Magdalena Krátká Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: magdalena.kratka@ujep.cz
Telefon: 47528 6685
RNDr. Jan Krejčí Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: jan.krejci@ujep.cz
Telefon: 47528 6735
PaedDr. Milan Kubiatko PhD.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: milan.kubiatko@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Milan Šmídl Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: milan.smidl@ujep.cz
Telefon: 47528 6817
Mgr. Petr Trahorsch
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: petr.trahorsch@ujep.cz
Telefon: 47528 6771