Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Petr Aubrecht Petr.Aubrecht@ujep.cz 47528 6794 CPTO - 4.07vědecký pracovník
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Bc. Zuzana Fridrichová zuzana.fridrichova@ujep.cz  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Mgr. Pavla Hofmanová 47528 3315 CN - 338
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Romana Stehlíková romana.stehlikova@ujep.cz 47528 6657 CPTO - 8.07
PřF - Přírodovědecká fakulta
Sekretariát děkana PřF
Ing. Alena Stibalová alena.stibalova@ujep.cz 47528 6669 CPTO - 8.13
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
doc. PhDr. Kateřina Jančaříková Ph.D. katerina.jancarikova@ujep.cz jancarikova@post.cz   +420723550524ZV - vedoucí CPPV
PřF - Přírodovědecká fakulta
Centrum podpory přírodovědného vzděláván
Kateřina Marešová katerina.maresova@ujep.cz 47528 6627 CPTO - 2.09
Mgr. Petr Aubrecht
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: Petr.Aubrecht@ujep.cz
Telefon: 47528 6794
Místnost: CPTO-4.07
Poznámka: vědecký pracovník
Bc. Zuzana Fridrichová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: zuzana.fridrichova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Pavla Hofmanová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
Telefon: 47528 3315
Místnost: CN-338
Romana Stehlíková
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: romana.stehlikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6657
Místnost: CPTO-8.07
Ing. Alena Stibalová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Sekretariát děkana PřF
e-mail: alena.stibalova@ujep.cz
Telefon: 47528 6669
Místnost: CPTO-8.13
doc. PhDr. Kateřina Jančaříková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: katerina.jancarikova@ujep.cz
Další e-mail: jancarikova@post.cz
Telefon:  
Další telefon: +420723550524
Místnost: ZV-
Poznámka: vedoucí CPPV
Kateřina Marešová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Centrum podpory přírodovědného vzděláván
e-mail: katerina.maresova@ujep.cz
Telefon: 47528 6627
Místnost: CPTO-2.09