Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
REK - Rektorát
Oddělení práce a mezd
Lenka Hauzerová lenka.hauzerova@ujep.cz 47528 6314 DPP, DPČ a Cestovní příkazy
REK - Rektorát
Oddělení práce a mezd
Bc. Ilona Novotná ilona.novotna@ujep.cz 47528 6340 vedoucí oddělení
REK - Rektorát
Oddělení práce a mezd
Mgr. Veronika Novotná veronika.novotna@ujep.cz 47528 6312
REK - Rektorát
Oddělení práce a mezd
Petruše Schořová petruse.schorova@ujep.cz 47528 6313
Lenka Hauzerová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení práce a mezd
e-mail: lenka.hauzerova@ujep.cz
Telefon: 47528 6314
Poznámka: DPP, DPČ a Cestovní příkazy
Bc. Ilona Novotná
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení práce a mezd
e-mail: ilona.novotna@ujep.cz
Telefon: 47528 6340
Poznámka: vedoucí oddělení
Mgr. Veronika Novotná
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení práce a mezd
e-mail: veronika.novotna@ujep.cz
Telefon: 47528 6312
Petruše Schořová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení práce a mezd
e-mail: petruse.schorova@ujep.cz
Telefon: 47528 6313