Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra všeobecné průpravy
doc. ak. mal. Vladimír Švec vladimir.svec@ujep.cz 47528 5226
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Kresba a malba
doc. ak. mal. Ilja Bílek ilja.bilek@ujep.cz 47528 5126
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Kresba a malba
Mgr. Barbora Eisnerová barbora.eisnerova@ujep.cz 47528 5156
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Kresba a malba
doc. ak. mal. Svatopluk Klimeš svatopluk.klimes@ujep.cz 47528 5161
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Kresba a malba
MgA. Martin Kuriš Ph.D. martin.kuris@ujep.cz 47528 5226
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Kresba a malba
Jaromír Limr jaromir.limr@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Kresba a malba
MgA. Markéta Slejšková Váradiová ArtD. marketa.slejskova-varadiova@ujep.cz marketa.varadiova@seznam.cz 47528 5226 606 472 097
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Prostorová tvorba
MgA. Lada Semecká lada.semecka@ujep.cz ladasemecka@yahoo.com   Vedoucí ateliéru Prostorová tvorba
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Prostorová tvorba
MgA. Martin Verner martin.verner@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Grafická dílna
prof. Miloš Michálek milos.michalek@ujep.cz 47528 5155
FUD - Fakulta umění a designu
Grafická dílna
doc. PhDr. Martin Raudenský Ph.D. Martin.Raudensky@ujep.cz martin_raudensky@yahoo.com 47528 5155 grafická dílnadocent
FUD - Fakulta umění a designu
Dílny FUD
MgA. Jiří Bartoš jiri.bartos@ujep.cz 47528 5165
FUD - Fakulta umění a designu
Dílny FUD
Roman Šimek  
doc. ak. mal. Vladimír Švec
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra všeobecné průpravy
e-mail: vladimir.svec@ujep.cz
Telefon: 47528 5226
doc. ak. mal. Ilja Bílek
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Kresba a malba
e-mail: ilja.bilek@ujep.cz
Telefon: 47528 5126
Mgr. Barbora Eisnerová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Kresba a malba
e-mail: barbora.eisnerova@ujep.cz
Telefon: 47528 5156
doc. ak. mal. Svatopluk Klimeš
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Kresba a malba
e-mail: svatopluk.klimes@ujep.cz
Telefon: 47528 5161
MgA. Martin Kuriš Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Kresba a malba
e-mail: martin.kuris@ujep.cz
Telefon: 47528 5226
Jaromír Limr
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Kresba a malba
e-mail: jaromir.limr@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Markéta Slejšková Váradiová ArtD.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Kresba a malba
e-mail: marketa.slejskova-varadiova@ujep.cz
Další e-mail: marketa.varadiova@seznam.cz
Telefon: 47528 5226
Další telefon: 606 472 097
MgA. Lada Semecká
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Prostorová tvorba
e-mail: lada.semecka@ujep.cz
Další e-mail: ladasemecka@yahoo.com
Telefon:  
Poznámka: Vedoucí ateliéru Prostorová tvorba
MgA. Martin Verner
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Prostorová tvorba
e-mail: martin.verner@ujep.cz
Telefon:  
prof. Miloš Michálek
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Grafická dílna
e-mail: milos.michalek@ujep.cz
Telefon: 47528 5155
doc. PhDr. Martin Raudenský Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Grafická dílna
e-mail: Martin.Raudensky@ujep.cz
Další e-mail: martin_raudensky@yahoo.com
Telefon: 47528 5155
Další telefon: grafická dílna
Poznámka: docent
MgA. Jiří Bartoš
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Dílny FUD
e-mail: jiri.bartos@ujep.cz
Telefon: 47528 5165
Roman Šimek
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Dílny FUD
Telefon: