Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FŽP - Fakulta životního prostředí ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
Mgr. Diana Holcová Ph.D. diana.holcova@ujep.cz 47528 4195
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
Ing. Miroslav Sláma miroslav.slama@ujep.cz 47528 4119
Mgr. Diana Holcová Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
e-mail: diana.holcova@ujep.cz
Telefon: 47528 4195
Ing. Miroslav Sláma
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
e-mail: miroslav.slama@ujep.cz
Telefon: 47528 4119