Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FŽP - Fakulta životního prostředí ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
Mgr. Diana Holcová Ph.D. diana.holcova@ujep.cz 47528 4195 790369598CPTO - -1.05odborný asistent
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
Bc. Radim Veselý radim.vesely@ujep.cz fzp-servis@rt.ujep.cz 47528 4119 775 943 143CPTO - 4.34Správa IT na FŽP
Mgr. Diana Holcová Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
e-mail: diana.holcova@ujep.cz
Telefon: 47528 4195
Další telefon: 790369598
Místnost: CPTO--1.05
Poznámka: odborný asistent
Bc. Radim Veselý
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
e-mail: radim.vesely@ujep.cz
Další e-mail: fzp-servis@rt.ujep.cz
Telefon: 47528 4119
Další telefon: 775 943 143
Místnost: CPTO-4.34
Poznámka: Správa IT na FŽP