Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
REK - Rektorát
Útvary kvestora
Ing. Leoš Nergl leos.nergl@ujep.cz 47528 6116
REK - Rektorát
Kvestor
Mgr. Lenka Kindlová lenka.kindlova@ujep.cz 47528 5823
REK - Rektorát
Kvestor
Ing. Martina Kopřivová martina.koprivova@ujep.cz 47528 5833
REK - Rektorát
Kvestor
Bc. Šárka Kremlíková DiS. sarka.kremlikova@ujep.cz 47528 6348
REK - Rektorát
Kvestor
Ing. Petra Musilová petra.musilova@ujep.cz   finanční manager - U21 - RESTAV, REART
REK - Rektorát
Kvestor
Ing. František Podrápský frantisek.podrapsky@ujep.cz 47528 5842
REK - Rektorát
Kvestor
Ing. Lenka Suchá lenka.sucha@ujep.cz 47528 5834
REK - Rektorát
Referát BOZP
Ing. Věra Výborná vera.vyborna@ujep.cz 47528 6320 724272747
REK - Rektorát
Ekonomický odbor
Ing. Jana Janáková jana.janakova@ujep.cz 47528 6357
REK - Rektorát
Referát ekonomiky projektů
Ing. Jiřina Henzlová jirina.zajickova@ujep.cz 47528 6347
REK - Rektorát
Referát ekonomiky projektů
Bc. Ivana Procházková ivana.prochazkova@ujep.cz 47528 6358
REK - Rektorát
Referát evidence majetku
Dita Harkabusová Dita.Harkabusova@ujep.cz 47528 6342
REK - Rektorát
Referát evidence majetku
Lenka Klomínková lenka.klominkova@ujep.cz 47528 6331
REK - Rektorát
Oddělení účtáren
Jana Bondorová jana.bondorova@ujep.cz 47528 6334
REK - Rektorát
Oddělení účtáren
Dagmar Brůhová dagmar.bruhova@ujep.cz 47528 6330
REK - Rektorát
Oddělení účtáren
Bc. Martina Davídková Martina.Davidkova@ujep.cz 47528 6345
REK - Rektorát
Oddělení účtáren
Jana Hrdličková jana.bruhova@ujep.cz 47528 6306
REK - Rektorát
Oddělení účtáren
Lenka Jiráčková lenka.jirackova@ujep.cz 47528 6338
REK - Rektorát
Oddělení účtáren
Ivana Kulhavá ivana.kulhava@ujep.cz 47528 6336 724 812 814Hlavní účetní
REK - Rektorát
Oddělení účtáren
Ing. Denisa Skusová denisa.skusova@ujep.cz  
REK - Rektorát
Oddělení účtáren
Mgr. Eva Tichá eva.ticha@ujep.cz 47528 6128
REK - Rektorát
Oddělení účtáren
Ing. Pavla Ulčáková Pavla.Ulcakova@ujep.cz 47528 6359
REK - Rektorát
Controlling a rozpočetnictví
Ing. Mariana Medunová mariana.medunova@ujep.cz 47528 6352
REK - Rektorát
Controlling a rozpočetnictví
Ing. Denisa Skusová denisa.skusova@ujep.cz 47528 6357 724970497
REK - Rektorát
Odbor hospodářské správy
Ing. Josef Prokop josef.prokop@ujep.cz 47528 6373
REK - Rektorát
Investiční oddělení
Ing. Luboš Eliáš lubos.elias@ujep.cz 47528 6371
REK - Rektorát
Investiční oddělení
Bc. František Hájek frantisek.hajek@ujep.cz 47528 6370 601585663Referent na úseku investičním
REK - Rektorát
Investiční oddělení
Ing. Pavel Klapálek Ph.D. pavel.klapalek@ujep.cz 47528 6374 601585661Referent na úseku investičním
REK - Rektorát
Investiční oddělení
Ing. Vendula Poslední vendula.posledni@ujep.cz 47528 6372
REK - Rektorát
Investiční oddělení
Ing. Daša Šimčišinová dasa.simcisinova@ujep.cz 47528 6374 720 069 704
REK - Rektorát
Referát energetiky
Mgr. Vladimír Bauštein vladimir.baustein@ujep.cz 47528 6288
REK - Rektorát
Referát energetiky
Bc. Adam Klíma adam.klima@ujep.cz   47528 6289
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Eliška Bázlerová  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Bc. Pavla Bendová DiS. pavla.bendova@ujep.cz rekreace@rt.ujep.cz 47528 6375 725540657odd. služeb OHS
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Pavla Beranová  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Dana Janstová  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Iveta Klímová  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Martin Malý martin.maly@ujep.cz martma@o2active.cz 47528 5885 724769445
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Renata Miškovská  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Milan Pácal  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Darina Pástorová  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Drahoslava Přenosilová  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Luboš Reis Lubos.Reis@ujep.cz  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Gabriela Ricklová  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Dana Rusínová  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Iveta Ševčíková  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Miluše Špičková  
REK - Rektorát
Oddělení služeb
Pavlína Vágnerová  
REK - Rektorát
Referát údržby
Ivan Huk  
REK - Rektorát
Referát údržby
Roman Kučaba roman.kucaba@ujep.cz 47528 3807
REK - Rektorát
Referát údržby
Martin Mádlík martin.madlik@ujep.cz 47528 6376
REK - Rektorát
Referát údržby
Walter Rittig  
REK - Rektorát
Referát údržby
Roman Válek roman.valek@ujep.cz  
REK - Rektorát
Údržba areálu Kampus
Stanislav Dančo  
REK - Rektorát
Údržba areálu Kampus
Rudolf Duda  
REK - Rektorát
Údržba areálu Kampus
Růžena Frymlová  
REK - Rektorát
Údržba areálu Kampus
Radek Peter  
REK - Rektorát
Údržba areálu Kampus
Jan Štamec jan.stamec@ujep.cz 47528 3808 722563441
REK - Rektorát
Údržba areálu Kampus
Robert Tokár  
REK - Rektorát
Údržba areálu Kampus
Karol Zajac  
REK - Rektorát
Zaměstnanecký odbor
Ing. Zdenka Černá zdenka.cerna@ujep.cz 47528 6311 +420 724 902 780vedoucí Zaměstnaneckého odboru
REK - Rektorát
Personální oddělení
Mgr. Petra Dušková petra.duskova@ujep.cz 47528 6310 475286310referentka
REK - Rektorát
Personální oddělení
Hana Havlová Hana.Havlova@ujep.cz  
REK - Rektorát
Personální oddělení
Bc. Lenka Karásková lenka.karaskova@ujep.cz 47528 6315 vedoucí personálního oddělení
REK - Rektorát
Personální oddělení
Romana Kovaříková romana.kovarikova@ujep.cz 47528 6317 personalista
REK - Rektorát
Personální oddělení
Radka Krumplová Radka.Krumplova@ujep.cz 47528 6316 personalista
REK - Rektorát
Oddělení práce a mezd
Lenka Hauzerová lenka.hauzerova@ujep.cz 47528 6314 DPP, DPČ a Cestovní příkazy
REK - Rektorát
Oddělení práce a mezd
Bc. Ilona Novotná ilona.novotna@ujep.cz 47528 6340 vedoucí oddělení
REK - Rektorát
Oddělení práce a mezd
Mgr. Veronika Novotná veronika.novotna@ujep.cz 47528 6312
REK - Rektorát
Oddělení práce a mezd
Petruše Schořová petruse.schorova@ujep.cz 47528 6313
REK - Rektorát
Správa Bukoviny
Zdeněk Bárta zdenek.barta@ujep.cz  
REK - Rektorát
Správa Bukoviny
Jana Jiřičková  
REK - Rektorát
Oddělení veřejných zakázek
Veronika Benešová Veronika.Benesova@ujep.cz   475 286 393referent oddělení veřejných zakázek
REK - Rektorát
Oddělení veřejných zakázek
Mgr. Kateřina Drozdová katerina.drozdova@ujep.cz 47528 6392
REK - Rektorát
Oddělení veřejných zakázek
Simona Ježková Simona.Jezkova@ujep.cz  
REK - Rektorát
Oddělení veřejných zakázek
Ing. Lukáš Potměšil lukas.potmesil@ujep.cz Lukas.Potmesil@ujep.cz   475 286 391referent oddělení veřejných zakázek
REK - Rektorát
Oddělení veřejných zakázek
Zbyněk Tichý zbynek.tichy@ujep.cz zbynek.tichy@ujep.cz   475 286 356vedoucí oddělení veřejných zakázek
REK - Rektorát
Univerzitní prodejna
Jarmila Barylíková jarmila.barylikova@ujep.cz 47528 6044
REK - Rektorát
Univerzitní prodejna
Pavla Turčínová pavla.turcinova@ujep.cz 47528 6044
Ing. Leoš Nergl
Pracoviště: REK - Rektorát - Útvary kvestora
e-mail: leos.nergl@ujep.cz
Telefon: 47528 6116
Mgr. Lenka Kindlová
Pracoviště: REK - Rektorát - Kvestor
e-mail: lenka.kindlova@ujep.cz
Telefon: 47528 5823
Ing. Martina Kopřivová
Pracoviště: REK - Rektorát - Kvestor
e-mail: martina.koprivova@ujep.cz
Telefon: 47528 5833
Bc. Šárka Kremlíková DiS.
Pracoviště: REK - Rektorát - Kvestor
e-mail: sarka.kremlikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6348
Ing. Petra Musilová
Pracoviště: REK - Rektorát - Kvestor
e-mail: petra.musilova@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: finanční manager - U21 - RESTAV, REART
Ing. František Podrápský
Pracoviště: REK - Rektorát - Kvestor
e-mail: frantisek.podrapsky@ujep.cz
Telefon: 47528 5842
Ing. Lenka Suchá
Pracoviště: REK - Rektorát - Kvestor
e-mail: lenka.sucha@ujep.cz
Telefon: 47528 5834
Ing. Věra Výborná
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát BOZP
e-mail: vera.vyborna@ujep.cz
Telefon: 47528 6320
Další telefon: 724272747
Ing. Jana Janáková
Pracoviště: REK - Rektorát - Ekonomický odbor
e-mail: jana.janakova@ujep.cz
Telefon: 47528 6357
Ing. Jiřina Henzlová
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát ekonomiky projektů
e-mail: jirina.zajickova@ujep.cz
Telefon: 47528 6347
Bc. Ivana Procházková
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát ekonomiky projektů
e-mail: ivana.prochazkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6358
Dita Harkabusová
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát evidence majetku
e-mail: Dita.Harkabusova@ujep.cz
Telefon: 47528 6342
Lenka Klomínková
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát evidence majetku
e-mail: lenka.klominkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6331
Jana Bondorová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení účtáren
e-mail: jana.bondorova@ujep.cz
Telefon: 47528 6334
Dagmar Brůhová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení účtáren
e-mail: dagmar.bruhova@ujep.cz
Telefon: 47528 6330
Bc. Martina Davídková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení účtáren
e-mail: Martina.Davidkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6345
Jana Hrdličková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení účtáren
e-mail: jana.bruhova@ujep.cz
Telefon: 47528 6306
Lenka Jiráčková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení účtáren
e-mail: lenka.jirackova@ujep.cz
Telefon: 47528 6338
Ivana Kulhavá
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení účtáren
e-mail: ivana.kulhava@ujep.cz
Telefon: 47528 6336
Další telefon: 724 812 814
Poznámka: Hlavní účetní
Ing. Denisa Skusová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení účtáren
e-mail: denisa.skusova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Eva Tichá
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení účtáren
e-mail: eva.ticha@ujep.cz
Telefon: 47528 6128
Ing. Pavla Ulčáková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení účtáren
e-mail: Pavla.Ulcakova@ujep.cz
Telefon: 47528 6359
Ing. Mariana Medunová
Pracoviště: REK - Rektorát - Controlling a rozpočetnictví
e-mail: mariana.medunova@ujep.cz
Telefon: 47528 6352
Ing. Denisa Skusová
Pracoviště: REK - Rektorát - Controlling a rozpočetnictví
e-mail: denisa.skusova@ujep.cz
Telefon: 47528 6357
Další telefon: 724970497
Ing. Josef Prokop
Pracoviště: REK - Rektorát - Odbor hospodářské správy
e-mail: josef.prokop@ujep.cz
Telefon: 47528 6373
Ing. Luboš Eliáš
Pracoviště: REK - Rektorát - Investiční oddělení
e-mail: lubos.elias@ujep.cz
Telefon: 47528 6371
Bc. František Hájek
Pracoviště: REK - Rektorát - Investiční oddělení
e-mail: frantisek.hajek@ujep.cz
Telefon: 47528 6370
Další telefon: 601585663
Poznámka: Referent na úseku investičním
Ing. Pavel Klapálek Ph.D.
Pracoviště: REK - Rektorát - Investiční oddělení
e-mail: pavel.klapalek@ujep.cz
Telefon: 47528 6374
Další telefon: 601585661
Poznámka: Referent na úseku investičním
Ing. Vendula Poslední
Pracoviště: REK - Rektorát - Investiční oddělení
e-mail: vendula.posledni@ujep.cz
Telefon: 47528 6372
Ing. Daša Šimčišinová
Pracoviště: REK - Rektorát - Investiční oddělení
e-mail: dasa.simcisinova@ujep.cz
Telefon: 47528 6374
Další telefon: 720 069 704
Mgr. Vladimír Bauštein
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát energetiky
e-mail: vladimir.baustein@ujep.cz
Telefon: 47528 6288
Bc. Adam Klíma
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát energetiky
e-mail: adam.klima@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 47528 6289
Eliška Bázlerová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Bc. Pavla Bendová DiS.
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
e-mail: pavla.bendova@ujep.cz
Další e-mail: rekreace@rt.ujep.cz
Telefon: 47528 6375
Další telefon: 725540657
Poznámka: odd. služeb OHS
Pavla Beranová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Dana Janstová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Iveta Klímová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Martin Malý
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
e-mail: martin.maly@ujep.cz
Další e-mail: martma@o2active.cz
Telefon: 47528 5885
Další telefon: 724769445
Renata Miškovská
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Milan Pácal
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Darina Pástorová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Drahoslava Přenosilová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Luboš Reis
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
e-mail: Lubos.Reis@ujep.cz
Telefon:  
Gabriela Ricklová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Dana Rusínová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Iveta Ševčíková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Miluše Špičková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Pavlína Vágnerová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení služeb
Telefon:  
Ivan Huk
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát údržby
Telefon:  
Roman Kučaba
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát údržby
e-mail: roman.kucaba@ujep.cz
Telefon: 47528 3807
Martin Mádlík
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát údržby
e-mail: martin.madlik@ujep.cz
Telefon: 47528 6376
Walter Rittig
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát údržby
Telefon:  
Roman Válek
Pracoviště: REK - Rektorát - Referát údržby
e-mail: roman.valek@ujep.cz
Telefon:  
Stanislav Dančo
Pracoviště: REK - Rektorát - Údržba areálu Kampus
Telefon:  
Rudolf Duda
Pracoviště: REK - Rektorát - Údržba areálu Kampus
Telefon:  
Růžena Frymlová
Pracoviště: REK - Rektorát - Údržba areálu Kampus
Telefon:  
Radek Peter
Pracoviště: REK - Rektorát - Údržba areálu Kampus
Telefon:  
Jan Štamec
Pracoviště: REK - Rektorát - Údržba areálu Kampus
e-mail: jan.stamec@ujep.cz
Telefon: 47528 3808
Další telefon: 722563441
Robert Tokár
Pracoviště: REK - Rektorát - Údržba areálu Kampus
Telefon:  
Karol Zajac
Pracoviště: REK - Rektorát - Údržba areálu Kampus
Telefon:  
Ing. Zdenka Černá
Pracoviště: REK - Rektorát - Zaměstnanecký odbor
e-mail: zdenka.cerna@ujep.cz
Telefon: 47528 6311
Další telefon: +420 724 902 780
Poznámka: vedoucí Zaměstnaneckého odboru
Mgr. Petra Dušková
Pracoviště: REK - Rektorát - Personální oddělení
e-mail: petra.duskova@ujep.cz
Telefon: 47528 6310
Další telefon: 475286310
Poznámka: referentka
Hana Havlová
Pracoviště: REK - Rektorát - Personální oddělení
e-mail: Hana.Havlova@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Lenka Karásková
Pracoviště: REK - Rektorát - Personální oddělení
e-mail: lenka.karaskova@ujep.cz
Telefon: 47528 6315
Poznámka: vedoucí personálního oddělení
Romana Kovaříková
Pracoviště: REK - Rektorát - Personální oddělení
e-mail: romana.kovarikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6317
Poznámka: personalista
Radka Krumplová
Pracoviště: REK - Rektorát - Personální oddělení
e-mail: Radka.Krumplova@ujep.cz
Telefon: 47528 6316
Poznámka: personalista
Lenka Hauzerová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení práce a mezd
e-mail: lenka.hauzerova@ujep.cz
Telefon: 47528 6314
Poznámka: DPP, DPČ a Cestovní příkazy
Bc. Ilona Novotná
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení práce a mezd
e-mail: ilona.novotna@ujep.cz
Telefon: 47528 6340
Poznámka: vedoucí oddělení
Mgr. Veronika Novotná
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení práce a mezd
e-mail: veronika.novotna@ujep.cz
Telefon: 47528 6312
Petruše Schořová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení práce a mezd
e-mail: petruse.schorova@ujep.cz
Telefon: 47528 6313
Zdeněk Bárta
Pracoviště: REK - Rektorát - Správa Bukoviny
e-mail: zdenek.barta@ujep.cz
Telefon:  
Jana Jiřičková
Pracoviště: REK - Rektorát - Správa Bukoviny
Telefon:  
Veronika Benešová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení veřejných zakázek
e-mail: Veronika.Benesova@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475 286 393
Poznámka: referent oddělení veřejných zakázek
Mgr. Kateřina Drozdová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení veřejných zakázek
e-mail: katerina.drozdova@ujep.cz
Telefon: 47528 6392
Simona Ježková
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení veřejných zakázek
e-mail: Simona.Jezkova@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Lukáš Potměšil
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení veřejných zakázek
e-mail: lukas.potmesil@ujep.cz
Další e-mail: Lukas.Potmesil@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475 286 391
Poznámka: referent oddělení veřejných zakázek
Zbyněk Tichý
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení veřejných zakázek
e-mail: zbynek.tichy@ujep.cz
Další e-mail: zbynek.tichy@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475 286 356
Poznámka: vedoucí oddělení veřejných zakázek
Jarmila Barylíková
Pracoviště: REK - Rektorát - Univerzitní prodejna
e-mail: jarmila.barylikova@ujep.cz
Telefon: 47528 6044
Pavla Turčínová
Pracoviště: REK - Rektorát - Univerzitní prodejna
e-mail: pavla.turcinova@ujep.cz
Telefon: 47528 6044