Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PF - Pedagogická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Ediční středisko PF
Jitka Koutová jitka.koutova@ujep.cz 47528 3123
PF - Pedagogická fakulta
Ediční středisko PF
Iva Matzková iva.matzkova@ujep.cz 47528 2379 475283123
PF - Pedagogická fakulta
Ediční středisko PF
Alena Štraubová alena.straubova@ujep.cz 47528 3123
Jitka Koutová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Ediční středisko PF
e-mail: jitka.koutova@ujep.cz
Telefon: 47528 3123
Iva Matzková
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Ediční středisko PF
e-mail: iva.matzkova@ujep.cz
Telefon: 47528 2379
Další telefon: 475283123
Alena Štraubová
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Ediční středisko PF
e-mail: alena.straubova@ujep.cz
Telefon: 47528 3123