Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Sklo
MgA. Stanislav Holý stanislav.holy@ujep.cz 47528 5126 FU - 136
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Sklo
MgA. Marcel Mochal marcel.mochal@ujep.cz  
MgA. Stanislav Holý
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Sklo
e-mail: stanislav.holy@ujep.cz
Telefon: 47528 5126
Místnost: FU-136
MgA. Marcel Mochal
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Sklo
e-mail: marcel.mochal@ujep.cz
Telefon: