Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FZS Fakulta zdravotnických studií ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar proděkana pro vědu a z.vztahy FZS
prof. RNDr. Stanislav Novák CSc. stanislav.novak@ujep.cz 47528 3315
FZS Fakulta zdravotnických studií
Referát vědy FZS
Bc. Lenka Křížová lenka.krizova@ujep.cz 47528 4232 475 284 266Referentka pro vědu, zahraniční vztahy a edici, ERASMUS+ koordinátor
FZS Fakulta zdravotnických studií
Laboratoř pro studium pohybu
Mgr. Marek Jelínek Ph.D. marek.jelinek@ujep.cz  
prof. RNDr. Stanislav Novák CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar proděkana pro vědu a z.vztahy FZS
e-mail: stanislav.novak@ujep.cz
Telefon: 47528 3315
Bc. Lenka Křížová
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Referát vědy FZS
e-mail: lenka.krizova@ujep.cz
Telefon: 47528 4232
Další telefon: 475 284 266
Poznámka: Referentka pro vědu, zahraniční vztahy a edici, ERASMUS+ koordinátor
Mgr. Marek Jelínek Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Laboratoř pro studium pohybu
e-mail: marek.jelinek@ujep.cz
Telefon: