Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

*** Podle zařazení ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Útvar proděk.pro rozvoj a řízení kvality
PhDr. Štefan Balkó Ph.D. stefan.balko@ujep.cz 47528 3122 475283239CH - 211
PF - Pedagogická fakulta
Útvar proděkana pro vědu a tvůrčí č. PF
PhDr. Roman Kroufek Ph.D. roman.kroufek@ujep.cz 47528 3121 HO - 212
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro studium
Ing. Jan Popelka Ph.D. jan.popelka@ujep.cz 47528 4160 739335050CPTO - -1.13Proděkan pro studium
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
Mgr. Diana Holcová Ph.D. diana.holcova@ujep.cz 47528 4195 790369598CPTO - -1.05odborný asistent
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro tvůrčí činnost
doc. Ing. Josef Trögl Ph.D. josef.trogl@ujep.cz 47528 4155 608 168 848CPTO - 5.05Proděkan pro vědu FŽP
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro vnější vztahy FŽP
Mgr. Miloslav Kolenatý miloslav.kolenaty@ujep.cz 47528 4139 CPTO - 1.04Proděkan FŽP UJEP pro vnější vztahy
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar proděkana pro studium FSE
Ing. Miroslav Kopáček Ph.D. miroslav.kopacek@ujep.cz 47528 4912 MO - 412
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu FSE
Ing. Lucie Povolná Ph.D. lucie.povolna@ujep.cz 47528 4716 MO - 219
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar proděkana pro vědu FSE
doc. Ing. Lenka Slavíková Ph.D. lenka.slavikova@ujep.cz 47528 4910 MO - 410
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar proděkana pro vnější vztahy FSE
Mgr. Jitka Laštovková Ph.D. jitka.lastovkova@ujep.cz 47528 3875 MN - 207
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro studium FUD
doc. Mgr. Michaela Thelenová michaela.thelenova@ujep.cz 47528 5153 FU - 522proděkanka pro studium; vedoucí ateliéru Digitální média; vedoucí Katedry elektronického obrazu
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro rozvoj FUD
MgA. Aleš Loziak ales.loziak@ujep.cz aloziak@gmail.com 47528 5154 777779001FU - 523
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro tvůrčí činnost FUD
prof. Mgr. Michal Koleček Ph.D. michal.kolecek@ujep.cz 47528 5186 FU - 209
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro vnější vztahy FUD
doc. Mgr. David Kořínek david.korinek@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar proděkana pro studium a CŽV FSI
Ing. Tomáš Vysloužil Ph.D. tomas.vyslouzil@ujep.cz 47528 5516 KH - 207Proděkan pro studium a CŽV
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar proděkana pro tvůrčí činnost FSI
prof. Dr. Ing. Libor Beneš IWE libor.benes@ujep.cz 47528 5540 KH - 325
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar proděkana pro vnější vztahy FSI
Ing. Michal Lattner Ph.D. michal.lattner@ujep.cz   KC - KC-312Proděkan pro vnější vztahy
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky
Ing. Jan Štěrba Ph.D. jan.sterba@ujep.cz 47528 5556 KC - 313
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro studium PřF
RNDr. Martin Švec Ph.D. martin.svec@ujep.cz 47528 6661 724241376CPTO - 8.06Proděkan pro studium PřF
FF - Filozofická fakulta
Útvar proděkana pro rozvoj a IT FF
Mgr. Stanislava Musilová Ph.D. stanislava.musilova@ujep.cz 47528 6454 FF - A 202
FF - Filozofická fakulta
Útvar proděkana pro studium FF
PhDr. Jiří Koumar Ph.D. jiri.koumar@ujep.cz 47528 6412 FF - A 304
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar proděkana pro studium FZS
PhDr. Mgr. Kateřina Tichá Ph.D. katerina.ticha@ujep.cz 47528 4230 V1 - 35A
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar proděkana pro vědu a z.vztahy FZS
doc. Ing. Martin Novák Ph.D. martin.novak1@ujep.cz   475284279MN - 4.07proděkan pro vědu a zahraniční vztahy
PhDr. Štefan Balkó Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar proděk.pro rozvoj a řízení kvality
e-mail: stefan.balko@ujep.cz
Telefon: 47528 3122
Další telefon: 475283239
Místnost: CH-211
PhDr. Roman Kroufek Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar proděkana pro vědu a tvůrčí č. PF
e-mail: roman.kroufek@ujep.cz
Telefon: 47528 3121
Místnost: HO-212
Ing. Jan Popelka Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro studium
e-mail: jan.popelka@ujep.cz
Telefon: 47528 4160
Další telefon: 739335050
Místnost: CPTO--1.13
Poznámka: Proděkan pro studium
Mgr. Diana Holcová Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
e-mail: diana.holcova@ujep.cz
Telefon: 47528 4195
Další telefon: 790369598
Místnost: CPTO--1.05
Poznámka: odborný asistent
doc. Ing. Josef Trögl Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro tvůrčí činnost
e-mail: josef.trogl@ujep.cz
Telefon: 47528 4155
Další telefon: 608 168 848
Místnost: CPTO-5.05
Poznámka: Proděkan pro vědu FŽP
Mgr. Miloslav Kolenatý
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro vnější vztahy FŽP
e-mail: miloslav.kolenaty@ujep.cz
Telefon: 47528 4139
Místnost: CPTO-1.04
Poznámka: Proděkan FŽP UJEP pro vnější vztahy
Ing. Miroslav Kopáček Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar proděkana pro studium FSE
e-mail: miroslav.kopacek@ujep.cz
Telefon: 47528 4912
Místnost: MO-412
Ing. Lucie Povolná Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu FSE
e-mail: lucie.povolna@ujep.cz
Telefon: 47528 4716
Místnost: MO-219
doc. Ing. Lenka Slavíková Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar proděkana pro vědu FSE
e-mail: lenka.slavikova@ujep.cz
Telefon: 47528 4910
Místnost: MO-410
Mgr. Jitka Laštovková Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar proděkana pro vnější vztahy FSE
e-mail: jitka.lastovkova@ujep.cz
Telefon: 47528 3875
Místnost: MN-207
doc. Mgr. Michaela Thelenová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro studium FUD
e-mail: michaela.thelenova@ujep.cz
Telefon: 47528 5153
Místnost: FU-522
Poznámka: proděkanka pro studium; vedoucí ateliéru Digitální média; vedoucí Katedry elektronického obrazu
MgA. Aleš Loziak
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro rozvoj FUD
e-mail: ales.loziak@ujep.cz
Další e-mail: aloziak@gmail.com
Telefon: 47528 5154
Další telefon: 777779001
Místnost: FU-523
prof. Mgr. Michal Koleček Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro tvůrčí činnost FUD
e-mail: michal.kolecek@ujep.cz
Telefon: 47528 5186
Místnost: FU-209
doc. Mgr. David Kořínek
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro vnější vztahy FUD
e-mail: david.korinek@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Tomáš Vysloužil Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar proděkana pro studium a CŽV FSI
e-mail: tomas.vyslouzil@ujep.cz
Telefon: 47528 5516
Místnost: KH-207
Poznámka: Proděkan pro studium a CŽV
prof. Dr. Ing. Libor Beneš IWE
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar proděkana pro tvůrčí činnost FSI
e-mail: libor.benes@ujep.cz
Telefon: 47528 5540
Místnost: KH-325
Ing. Michal Lattner Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar proděkana pro vnější vztahy FSI
e-mail: michal.lattner@ujep.cz
Telefon:  
Místnost: KC-KC-312
Poznámka: Proděkan pro vnější vztahy
Ing. Jan Štěrba Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Ústav strojů a energetiky
e-mail: jan.sterba@ujep.cz
Telefon: 47528 5556
Místnost: KC-313
RNDr. Martin Švec Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro studium PřF
e-mail: martin.svec@ujep.cz
Telefon: 47528 6661
Další telefon: 724241376
Místnost: CPTO-8.06
Poznámka: Proděkan pro studium PřF
Mgr. Stanislava Musilová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar proděkana pro rozvoj a IT FF
e-mail: stanislava.musilova@ujep.cz
Telefon: 47528 6454
Místnost: FF-A 202
PhDr. Jiří Koumar Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar proděkana pro studium FF
e-mail: jiri.koumar@ujep.cz
Telefon: 47528 6412
Místnost: FF-A 304
PhDr. Mgr. Kateřina Tichá Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar proděkana pro studium FZS
e-mail: katerina.ticha@ujep.cz
Telefon: 47528 4230
Místnost: V1-35A
doc. Ing. Martin Novák Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar proděkana pro vědu a z.vztahy FZS
e-mail: martin.novak1@ujep.cz
Telefon:  
Další telefon: 475284279
Místnost: MN-4.07
Poznámka: proděkan pro vědu a zahraniční vztahy