Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

*** Podle zařazení ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
PF - Pedagogická fakulta
Útvar proděkana pro vědu a tvůrčí č. PF
PhDr. Štefan Balkó Ph.D. stefan.balko@ujep.cz 47528 3122 475283239
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro studium
Ing. Jan Popelka Ph.D. jan.popelka@ujep.cz 47528 4160 739335050Proděkan pro studium
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
Mgr. Diana Holcová Ph.D. diana.holcova@ujep.cz 47528 4195
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro tvůrčí činnost
doc. Ing. Josef Trögl Ph.D. josef.trogl@ujep.cz 47528 4153 608 168 848Vedoucí KTEV
FŽP - Fakulta životního prostředí
Útvar proděkana pro vnější vztahy FŽP
Mgr. Miloslav Kolenatý miloslav.kolenaty@ujep.cz 47528 4139 Proděkan FŽP UJEP pro vnější vztahy
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar proděkana pro studium FSE
Ing. Kateřina Felixová Ph.D. katerina.felixova@ujep.cz 47528 4703
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar proděkana pro rozvoj a IT FSE
Mgr. Ondřej Moc Ph.D. ondrej.moc@ujep.cz 47528 4808
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Útvar proděkana pro vědu FSE
doc. Ing. Jan Slavík Ph.D. jan.slavik@ujep.cz 47528 4714
FSE - Fakulta sociálně ekonomická
Katedra sociální práce
doc. PhDr. Pavel Kuchař CSc. pavel.kuchar@ujep.cz kuchar1425@gmail.com 47528 3889 702200473
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro studium FUD
doc. Mgr. Michaela Thelenová michaela.thelenova@ujep.cz 47528 5153 proděkanka pro studium; vedoucí ateliéru Digitální média; vedoucí Katedry elektronického obrazu
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro rozvoj FUD
MgA. Marcel Mochal marcel.mochal@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro tvůrčí činnost FUD
prof. Mgr. Zdena Kolečková Ph.D. zdena.koleckova@ujep.cz 47528 5153
FUD - Fakulta umění a designu
Útvar proděkana pro vnější vztahy FUD
PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D. jaroslav.polanecky@ujep.cz 47528 5116
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar proděkana pro studium a CŽV FSI
Ing. Tomáš Vysloužil Ph.D. tomas.vyslouzil@ujep.cz 47528 5516
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu FSI
doc. Ing. Jan Novotný Ph.D. novotny.jan@ujep.cz  
FSI - Fakulta strojního inženýrství
Útvar proděkana pro tvůrčí činnost FSI
prof. Dr. Ing. Libor Beneš IWE libor.benes@ujep.cz 47528 5540
PřF - Přírodovědecká fakulta
Útvar proděkana pro studium PřF
RNDr. Martin Švec Ph.D. martin.svec@ujep.cz 47528 6661 724241376
FF - Filozofická fakulta
Útvar proděkana pro rozvoj a IT FF
Mgr. Stanislava Musilová Ph.D. stanislava.musilova@ujep.cz 47528 6454
FF - Filozofická fakulta
Útvar proděkana pro studium FF
PhDr. Jiří Koumar Ph.D. jiri.koumar@ujep.cz 47528 6453
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar proděkana pro studium FZS
PhDr. Mgr. Kateřina Tichá Ph.D. katerina.ticha@ujep.cz 47528 4230
FZS Fakulta zdravotnických studií
Útvar proděkana pro vědu a z.vztahy FZS
prof. RNDr. Stanislav Novák CSc. stanislav.novak@ujep.cz 47528 3315
PhDr. Štefan Balkó Ph.D.
Pracoviště: PF - Pedagogická fakulta - Útvar proděkana pro vědu a tvůrčí č. PF
e-mail: stefan.balko@ujep.cz
Telefon: 47528 3122
Další telefon: 475283239
Ing. Jan Popelka Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro studium
e-mail: jan.popelka@ujep.cz
Telefon: 47528 4160
Další telefon: 739335050
Poznámka: Proděkan pro studium
Mgr. Diana Holcová Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu
e-mail: diana.holcova@ujep.cz
Telefon: 47528 4195
doc. Ing. Josef Trögl Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro tvůrčí činnost
e-mail: josef.trogl@ujep.cz
Telefon: 47528 4153
Další telefon: 608 168 848
Poznámka: Vedoucí KTEV
Mgr. Miloslav Kolenatý
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Útvar proděkana pro vnější vztahy FŽP
e-mail: miloslav.kolenaty@ujep.cz
Telefon: 47528 4139
Poznámka: Proděkan FŽP UJEP pro vnější vztahy
Ing. Kateřina Felixová Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar proděkana pro studium FSE
e-mail: katerina.felixova@ujep.cz
Telefon: 47528 4703
Mgr. Ondřej Moc Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar proděkana pro rozvoj a IT FSE
e-mail: ondrej.moc@ujep.cz
Telefon: 47528 4808
doc. Ing. Jan Slavík Ph.D.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Útvar proděkana pro vědu FSE
e-mail: jan.slavik@ujep.cz
Telefon: 47528 4714
doc. PhDr. Pavel Kuchař CSc.
Pracoviště: FSE - Fakulta sociálně ekonomická - Katedra sociální práce
e-mail: pavel.kuchar@ujep.cz
Další e-mail: kuchar1425@gmail.com
Telefon: 47528 3889
Další telefon: 702200473
doc. Mgr. Michaela Thelenová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro studium FUD
e-mail: michaela.thelenova@ujep.cz
Telefon: 47528 5153
Poznámka: proděkanka pro studium; vedoucí ateliéru Digitální média; vedoucí Katedry elektronického obrazu
MgA. Marcel Mochal
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro rozvoj FUD
e-mail: marcel.mochal@ujep.cz
Telefon:  
prof. Mgr. Zdena Kolečková Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro tvůrčí činnost FUD
e-mail: zdena.koleckova@ujep.cz
Telefon: 47528 5153
PhDr. Jaroslav Polanecký Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Útvar proděkana pro vnější vztahy FUD
e-mail: jaroslav.polanecky@ujep.cz
Telefon: 47528 5116
Ing. Tomáš Vysloužil Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar proděkana pro studium a CŽV FSI
e-mail: tomas.vyslouzil@ujep.cz
Telefon: 47528 5516
doc. Ing. Jan Novotný Ph.D.
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar proděkana pro rozvoj a kvalitu FSI
e-mail: novotny.jan@ujep.cz
Telefon:  
prof. Dr. Ing. Libor Beneš IWE
Pracoviště: FSI - Fakulta strojního inženýrství - Útvar proděkana pro tvůrčí činnost FSI
e-mail: libor.benes@ujep.cz
Telefon: 47528 5540
RNDr. Martin Švec Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Útvar proděkana pro studium PřF
e-mail: martin.svec@ujep.cz
Telefon: 47528 6661
Další telefon: 724241376
Mgr. Stanislava Musilová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar proděkana pro rozvoj a IT FF
e-mail: stanislava.musilova@ujep.cz
Telefon: 47528 6454
PhDr. Jiří Koumar Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar proděkana pro studium FF
e-mail: jiri.koumar@ujep.cz
Telefon: 47528 6453
PhDr. Mgr. Kateřina Tichá Ph.D.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar proděkana pro studium FZS
e-mail: katerina.ticha@ujep.cz
Telefon: 47528 4230
prof. RNDr. Stanislav Novák CSc.
Pracoviště: FZS Fakulta zdravotnických studií - Útvar proděkana pro vědu a z.vztahy FZS
e-mail: stanislav.novak@ujep.cz
Telefon: 47528 3315