Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FF - Filozofická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FF - Filozofická fakulta
Katedra archivnictví a pomocných věd historických
PhDr. Mgr. Mikuláš Čtvrtník Ph.D. mikulas.ctvrtnik@ujep.cz  
FF - Filozofická fakulta
Katedra archivnictví a pomocných věd historických
doc. PhDr. Olga Fejtová Ph.D. olga.fejtova@ujep.cz 47528 3287 CS - 121
FF - Filozofická fakulta
Katedra archivnictví a pomocných věd historických
doc. PhDr. Václav Ledvinka CSc. vaclav.ledvinka@praha.eu vledvinkas@seznam.cz 47528 6417 603420304FF - A 104
FF - Filozofická fakulta
Katedra archivnictví a pomocných věd historických
PaedDr. Mgr. Petr Rak Ph.D. petr.rak@ujep.cz 47528 6421 FF - A 107
FF - Filozofická fakulta
Katedra archivnictví a pomocných věd historických
PhDr. Václav Zeman Ph.D. vaclav.zeman@ujep.cz  
PhDr. Mgr. Mikuláš Čtvrtník Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra archivnictví a pomocných věd historických
e-mail: mikulas.ctvrtnik@ujep.cz
Telefon:  
doc. PhDr. Olga Fejtová Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra archivnictví a pomocných věd historických
e-mail: olga.fejtova@ujep.cz
Telefon: 47528 3287
Místnost: CS-121
doc. PhDr. Václav Ledvinka CSc.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra archivnictví a pomocných věd historických
e-mail: vaclav.ledvinka@praha.eu
Další e-mail: vledvinkas@seznam.cz
Telefon: 47528 6417
Další telefon: 603420304
Místnost: FF-A 104
PaedDr. Mgr. Petr Rak Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra archivnictví a pomocných věd historických
e-mail: petr.rak@ujep.cz
Telefon: 47528 6421
Místnost: FF-A 107
PhDr. Václav Zeman Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Katedra archivnictví a pomocných věd historických
e-mail: vaclav.zeman@ujep.cz
Telefon: