Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FŽP - Fakulta životního prostředí ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
JUDr. Marek Bařtipán marek.bartipan@ujep.cz m.bartipan.kvsu@svscr.cz   602620907CPTO - odborný asistent
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Jiří Brychta Ph.D. jiri.brychta@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Richard Grünwald Ph.D. richard.grunwald@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
prof. doc. RNDr. Michal Hejcman Ph.D. michal.hejcman@ujep.cz michalhejcman@post.cz 47528 4125 777219056CPTO - 5.17profesor
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Michal Holec Ph.D. michal.holec@ujep.cz 47528 4116 475284196 (laboratoř)CPTO - -1.26
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Eva Horčičková Ph.D. eva.horcickova@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Bc. Michal Hošek Ph.D. michal.hosek@ujep.cz psitlapa@seznam.cz   731510282
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Martin Hynčica Ph.D. martin.hyncica@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Johana Jackovičová Ph.D. johana.jackovicova@ujep.cz 47528 4143 CPTO - 1.06Odborná asistentka KŽP FŽP
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Ing. Miloslav Kolenatý miloslav.kolenaty@ujep.cz 47528 4139 CPTO - 1.04odborný asistent
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Vít Koutecký Ph.D. vit.koutecky@ujep.cz 47528 4169 CPTO - 1.07
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Ing. Jiří Lehejček Ph.D. jiri.lehejcek@ujep.cz 47528 4116 CPTO - 1.26
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
RNDr. Iva Machová Ph.D. iva.machova@ujep.cz 47528 4146 KV - 417
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Kateřina Marková Ph.D. katerina.markova@ujep.cz 47528 4134 CPTO - 1.10
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Jakub Vosátka Ph.D. jakub.vosatka@ujep.cz 47528 4124 CPTO - 1.10Odborný asistent
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
doc. Ing. Petr Vráblík Ph.D. petr.vrablik@ujep.cz 47528 4169 CPTO - -1.07docent
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Eliška Wildová Ph.D. Eliska.Wildova@ujep.cz 47528 4141 602272147KV - 415
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Eliška Wildová Ph.D. Eliska.Wildova@ujep.cz  
JUDr. Marek Bařtipán
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: marek.bartipan@ujep.cz
Další e-mail: m.bartipan.kvsu@svscr.cz
Telefon:  
Další telefon: 602620907
Místnost: CPTO-
Poznámka: odborný asistent
Ing. Jiří Brychta Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: jiri.brychta@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Richard Grünwald Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: richard.grunwald@ujep.cz
Telefon:  
prof. doc. RNDr. Michal Hejcman Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: michal.hejcman@ujep.cz
Další e-mail: michalhejcman@post.cz
Telefon: 47528 4125
Další telefon: 777219056
Místnost: CPTO-5.17
Poznámka: profesor
Mgr. Michal Holec Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: michal.holec@ujep.cz
Telefon: 47528 4116
Další telefon: 475284196 (laboratoř)
Místnost: CPTO--1.26
Mgr. Eva Horčičková Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: eva.horcickova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Bc. Michal Hošek Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: michal.hosek@ujep.cz
Další e-mail: psitlapa@seznam.cz
Telefon:  
Další telefon: 731510282
Mgr. Martin Hynčica Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: martin.hyncica@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Johana Jackovičová Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: johana.jackovicova@ujep.cz
Telefon: 47528 4143
Místnost: CPTO-1.06
Poznámka: Odborná asistentka KŽP FŽP
Mgr. Ing. Miloslav Kolenatý
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: miloslav.kolenaty@ujep.cz
Telefon: 47528 4139
Místnost: CPTO-1.04
Poznámka: odborný asistent
Ing. Vít Koutecký Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: vit.koutecky@ujep.cz
Telefon: 47528 4169
Místnost: CPTO-1.07
Mgr. Ing. Jiří Lehejček Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: jiri.lehejcek@ujep.cz
Telefon: 47528 4116
Místnost: CPTO-1.26
RNDr. Iva Machová Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: iva.machova@ujep.cz
Telefon: 47528 4146
Místnost: KV-417
Mgr. Kateřina Marková Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: katerina.markova@ujep.cz
Telefon: 47528 4134
Místnost: CPTO-1.10
Ing. Jakub Vosátka Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: jakub.vosatka@ujep.cz
Telefon: 47528 4124
Místnost: CPTO-1.10
Poznámka: Odborný asistent
doc. Ing. Petr Vráblík Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: petr.vrablik@ujep.cz
Telefon: 47528 4169
Místnost: CPTO--1.07
Poznámka: docent
Ing. Eliška Wildová Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: Eliska.Wildova@ujep.cz
Telefon: 47528 4141
Další telefon: 602272147
Místnost: KV-415
Ing. Eliška Wildová Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: Eliska.Wildova@ujep.cz
Telefon: