Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FŽP - Fakulta životního prostředí ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
JUDr. Marek Bařtipán marek.bartipan@ujep.cz m.bartipan.kvsu@svscr.cz   602620907CPTO - odborný asistent
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
RNDr. Tomáš Matys Grygar CSc. tomas-matys.grygar@ujep.cz grygar@iic.cas.cz   +420603787409CPTO - 2.15odborný asistent
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
prof. RNDr. Michal Hejcman Ph.D. michal.hejcman@ujep.cz 47528 
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Michal Holec Ph.D. michal.holec@ujep.cz 47528 4116 475284196 (laboratoř)CPTO - -1.26
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Eva Horčičková Ph.D. eva.horcickova@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Michal Hošek michal.hosek@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Gizela Hovorková gizela.hovorkova@ujep.cz 47528 4141 CPTO - 1.09
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Vít Koutecký vit.koutecky@ujep.cz 47528 4169 CPTO - 1.07
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Ing. Jiří Lehejček Ph.D. jiri.lehejcek@ujep.cz 47528 4116 CPTO - 1.26
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
RNDr. Iva Machová Ph.D. iva.machova@ujep.cz 47528 4146 KV - 417
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Kateřina Marková Ph.D. katerina.markova@ujep.cz 47528 4134 CPTO - 1.10
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Jiří Moravec MBA, Ph.D. jiri.moravec@ujep.cz 47528 4115 CPTO - 2.48
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
doc. Ing. Martin Neruda Ph.D. martin.neruda@ujep.cz 47528 4117 CPTO - 5.17
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
RNDr. Petr Petřík Ph.D. petr.petrik@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Richard Pokorný DiS., Ph.D. richard.pokorny@ujep.cz 47528 4127 CPTO - 1.08(katedry ŽP, Institutu Julia v. Payera)
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
doc. Ing. Josef Seják CSc. josef.sejak@ujep.cz 47528 4120 CPTO - 2.48
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Dr. Rohan Hemant Shetti rohan.shetti@ujep.cz 47528 4116 CPTO - 1.26
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Jakub Vosátka Ph.D. jakub.vosatka@ujep.cz 47528 4124 CPTO - 1.10Odborný asistent
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
doc. Ing. Petr Vráblík Ph.D. petr.vrablik@ujep.cz 47528 4169 CPTO - -1.07docent
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Eliška Wildová Eliska.Wildova@ujep.cz 47528 4143 KV - 415
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Johana Zacharová Ph.D. Johana.Zacharova@ujep.cz 47528 4143 CPTO - 1.06Odborná asistentka KŽP FŽP
JUDr. Marek Bařtipán
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: marek.bartipan@ujep.cz
Další e-mail: m.bartipan.kvsu@svscr.cz
Telefon:  
Další telefon: 602620907
Místnost: CPTO-
Poznámka: odborný asistent
RNDr. Tomáš Matys Grygar CSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: tomas-matys.grygar@ujep.cz
Další e-mail: grygar@iic.cas.cz
Telefon:  
Další telefon: +420603787409
Místnost: CPTO-2.15
Poznámka: odborný asistent
prof. RNDr. Michal Hejcman Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: michal.hejcman@ujep.cz
Telefon: 47528 
Mgr. Michal Holec Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: michal.holec@ujep.cz
Telefon: 47528 4116
Další telefon: 475284196 (laboratoř)
Místnost: CPTO--1.26
Mgr. Eva Horčičková Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: eva.horcickova@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Michal Hošek
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: michal.hosek@ujep.cz
Telefon:  
Gizela Hovorková
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: gizela.hovorkova@ujep.cz
Telefon: 47528 4141
Místnost: CPTO-1.09
Ing. Vít Koutecký
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: vit.koutecky@ujep.cz
Telefon: 47528 4169
Místnost: CPTO-1.07
Mgr. Ing. Jiří Lehejček Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: jiri.lehejcek@ujep.cz
Telefon: 47528 4116
Místnost: CPTO-1.26
RNDr. Iva Machová Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: iva.machova@ujep.cz
Telefon: 47528 4146
Místnost: KV-417
Mgr. Kateřina Marková Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: katerina.markova@ujep.cz
Telefon: 47528 4134
Místnost: CPTO-1.10
Ing. Jiří Moravec MBA, Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: jiri.moravec@ujep.cz
Telefon: 47528 4115
Místnost: CPTO-2.48
doc. Ing. Martin Neruda Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: martin.neruda@ujep.cz
Telefon: 47528 4117
Místnost: CPTO-5.17
RNDr. Petr Petřík Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: petr.petrik@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Richard Pokorný DiS., Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: richard.pokorny@ujep.cz
Telefon: 47528 4127
Místnost: CPTO-1.08
Poznámka: (katedry ŽP, Institutu Julia v. Payera)
doc. Ing. Josef Seják CSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: josef.sejak@ujep.cz
Telefon: 47528 4120
Místnost: CPTO-2.48
Dr. Rohan Hemant Shetti
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: rohan.shetti@ujep.cz
Telefon: 47528 4116
Místnost: CPTO-1.26
Ing. Jakub Vosátka Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: jakub.vosatka@ujep.cz
Telefon: 47528 4124
Místnost: CPTO-1.10
Poznámka: Odborný asistent
doc. Ing. Petr Vráblík Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: petr.vrablik@ujep.cz
Telefon: 47528 4169
Místnost: CPTO--1.07
Poznámka: docent
Ing. Eliška Wildová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: Eliska.Wildova@ujep.cz
Telefon: 47528 4143
Místnost: KV-415
Ing. Johana Zacharová Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: Johana.Zacharova@ujep.cz
Telefon: 47528 4143
Místnost: CPTO-1.06
Poznámka: Odborná asistentka KŽP FŽP