Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FŽP - Fakulta životního prostředí ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
prof. PhDr. Miloslav Bednář CSc. miloslav.bednar@ujep.cz 47528 4122 222221645
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
PhDr. Jan Benda jan.benda@ujep.cz 47528 4132
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Gizela Boldiová gizela.boldiova@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
doc. RNDr. Pavel Cudlín CSc. cudlin.p@czechglobe.cz 47528 4111 387775614
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Michal Holec Ph.D. michal.holec@ujep.cz 47528 4116
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
doc. RNDr. Radan Huth DrSc. huth@ufa.cas.cz 47528 4111
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Petr Knězů  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Vít Koutecký vit.koutecky@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Ing. Jiří Lehejček Ph.D. jiri.lehejcek@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
RNDr. Iva Machová Ph.D. iva.machova@ujep.cz 47528 4146
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Kateřina Marková Ph.D. katerina.markova@ujep.cz 47528 4134
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
RNDr. Tomáš Matys Grygar CSc. tomas-matys.grygar@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Jiří Moravec MBA, Ph.D. jiri.moravec@ujep.cz 47528 4115
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
doc. Ing. Jiří Němec CSc. jiri.nemec@ujep.cz 47528 4111
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
doc. Ing. Martin Neruda Ph.D. martin.neruda@ujep.cz 47528 4117
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Mgr. Martin Novák martin.novak@ujep.cz 47528 4111
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Milan Novotný milan.novotny@ujep.cz  
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Richard Pokorný DiS., Ph.D. richard.pokorny@ujep.cz 47528 4127
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
RNDr. Michal Řehoř Ph.D. rehor@vuhu.cz 47528 4111
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
doc. Ing. Josef Seják CSc. josef.sejak@ujep.cz 47528 4120
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
doc. Ing. Jakub Štibinger CSc. jakub.stibinger@ujep.cz 47528 4111
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Jakub Vosátka Ph.D. jakub.vosatka@ujep.cz 47528 4124 Odborný asistent
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
doc. Ing. Petr Vráblík Ph.D. petr.vrablik@ujep.cz 47528 4169
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Eliška Wildová Eliska.Wildova@ujep.cz 47528 4143
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
Ing. Johana Zacharová Ph.D. Johana.Zacharova@ujep.cz 47528 4195 Odborná asistentka KŽP FŽP
FŽP - Fakulta životního prostředí
Katedra životního prostředí
JUDr. Karolina Žákovská Ph.D. zakovska@prf.cuni.cz 47528 4122
prof. PhDr. Miloslav Bednář CSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: miloslav.bednar@ujep.cz
Telefon: 47528 4122
Další telefon: 222221645
PhDr. Jan Benda
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: jan.benda@ujep.cz
Telefon: 47528 4132
Gizela Boldiová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: gizela.boldiova@ujep.cz
Telefon:  
doc. RNDr. Pavel Cudlín CSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: cudlin.p@czechglobe.cz
Telefon: 47528 4111
Další telefon: 387775614
Mgr. Michal Holec Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: michal.holec@ujep.cz
Telefon: 47528 4116
doc. RNDr. Radan Huth DrSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: huth@ufa.cas.cz
Telefon: 47528 4111
Mgr. Petr Knězů
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
Telefon:  
Ing. Vít Koutecký
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: vit.koutecky@ujep.cz
Telefon:  
Mgr. Ing. Jiří Lehejček Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: jiri.lehejcek@ujep.cz
Telefon:  
RNDr. Iva Machová Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: iva.machova@ujep.cz
Telefon: 47528 4146
Mgr. Kateřina Marková Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: katerina.markova@ujep.cz
Telefon: 47528 4134
RNDr. Tomáš Matys Grygar CSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: tomas-matys.grygar@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Jiří Moravec MBA, Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: jiri.moravec@ujep.cz
Telefon: 47528 4115
doc. Ing. Jiří Němec CSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: jiri.nemec@ujep.cz
Telefon: 47528 4111
doc. Ing. Martin Neruda Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: martin.neruda@ujep.cz
Telefon: 47528 4117
Mgr. Martin Novák
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: martin.novak@ujep.cz
Telefon: 47528 4111
Ing. Milan Novotný
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: milan.novotny@ujep.cz
Telefon:  
Ing. Richard Pokorný DiS., Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: richard.pokorny@ujep.cz
Telefon: 47528 4127
RNDr. Michal Řehoř Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: rehor@vuhu.cz
Telefon: 47528 4111
doc. Ing. Josef Seják CSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: josef.sejak@ujep.cz
Telefon: 47528 4120
doc. Ing. Jakub Štibinger CSc.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: jakub.stibinger@ujep.cz
Telefon: 47528 4111
Ing. Jakub Vosátka Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: jakub.vosatka@ujep.cz
Telefon: 47528 4124
Poznámka: Odborný asistent
doc. Ing. Petr Vráblík Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: petr.vrablik@ujep.cz
Telefon: 47528 4169
Ing. Eliška Wildová
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: Eliska.Wildova@ujep.cz
Telefon: 47528 4143
Ing. Johana Zacharová Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: Johana.Zacharova@ujep.cz
Telefon: 47528 4195
Poznámka: Odborná asistentka KŽP FŽP
JUDr. Karolina Žákovská Ph.D.
Pracoviště: FŽP - Fakulta životního prostředí - Katedra životního prostředí
e-mail: zakovska@prf.cuni.cz
Telefon: 47528 4122