Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** CI - Centrum informatiky ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
CI - Centrum informatiky
Oddělení uživatelského servisu
Mgr. Milan Ajm milan.ajm@ujep.cz 47528 6266
CI - Centrum informatiky
Oddělení uživatelského servisu
Bc. Radek Fajgl radek.fajgl@ujep.cz 47528 6262
CI - Centrum informatiky
Oddělení uživatelského servisu
Jakub Grisa jakub.grisa@ujep.cz 47528 6264 475208 6267
CI - Centrum informatiky
Oddělení uživatelského servisu
Daniel Hašek daniel.hasek@ujep.cz 47528 6265
CI - Centrum informatiky
Oddělení uživatelského servisu
Jan Klener jan.klener@ujep.cz 47528 6263
CI - Centrum informatiky
Oddělení uživatelského servisu
Petr Šimůnek petr.simunek@ujep.cz  
CI - Centrum informatiky
Oddělení uživatelského servisu
Bc. Libor Zítka libor.zitka@ujep.cz 47528 6261 475286267
Mgr. Milan Ajm
Pracoviště: CI - Centrum informatiky - Oddělení uživatelského servisu
e-mail: milan.ajm@ujep.cz
Telefon: 47528 6266
Bc. Radek Fajgl
Pracoviště: CI - Centrum informatiky - Oddělení uživatelského servisu
e-mail: radek.fajgl@ujep.cz
Telefon: 47528 6262
Jakub Grisa
Pracoviště: CI - Centrum informatiky - Oddělení uživatelského servisu
e-mail: jakub.grisa@ujep.cz
Telefon: 47528 6264
Další telefon: 475208 6267
Daniel Hašek
Pracoviště: CI - Centrum informatiky - Oddělení uživatelského servisu
e-mail: daniel.hasek@ujep.cz
Telefon: 47528 6265
Jan Klener
Pracoviště: CI - Centrum informatiky - Oddělení uživatelského servisu
e-mail: jan.klener@ujep.cz
Telefon: 47528 6263
Petr Šimůnek
Pracoviště: CI - Centrum informatiky - Oddělení uživatelského servisu
e-mail: petr.simunek@ujep.cz
Telefon:  
Bc. Libor Zítka
Pracoviště: CI - Centrum informatiky - Oddělení uživatelského servisu
e-mail: libor.zitka@ujep.cz
Telefon: 47528 6261
Další telefon: 475286267