Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FUD - Fakulta umění a designu ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra vizuální komunikace
MgA. Pavel Frič pavel.fric@ujep.cz 47528 5325 605 97 34 98
FUD - Fakulta umění a designu
Katedra vizuální komunikace
prof. ak. mal. Karel Míšek Ph.D. karel.misek@ujep.cz 47528 5326 475285327
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design I.
MgA. Jan Hora jan.hora@ujep.cz 47528 5327
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design I.
MgA. Jakub Konupka jakub.konupka@ujep.cz   Odborný asistent
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design I.
MgA. Jiří Toman Ph.D. Jiri.Toman@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Grafický design II.
doc. ak. mal. Michal Slejška michal.slejska@ujep.cz 47528 5325
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Vizuální design
doc. ak. mal. Pavel Beneš pavel.benes@ujep.cz pavelbenes1960@gmail.com 47528 5324 603371883
FUD - Fakulta umění a designu
Ateliér Vizuální design
MgA. Michaela Labudová michaela.labudova@ujep.cz  
FUD - Fakulta umění a designu
Středisko digitáního tisku
MgA. Jakub Konupka jakub.konupka@ujep.cz   Vedoucí pracovník
MgA. Pavel Frič
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra vizuální komunikace
e-mail: pavel.fric@ujep.cz
Telefon: 47528 5325
Další telefon: 605 97 34 98
prof. ak. mal. Karel Míšek Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Katedra vizuální komunikace
e-mail: karel.misek@ujep.cz
Telefon: 47528 5326
Další telefon: 475285327
MgA. Jan Hora
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design I.
e-mail: jan.hora@ujep.cz
Telefon: 47528 5327
MgA. Jakub Konupka
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design I.
e-mail: jakub.konupka@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: Odborný asistent
MgA. Jiří Toman Ph.D.
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design I.
e-mail: Jiri.Toman@ujep.cz
Telefon:  
doc. ak. mal. Michal Slejška
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Grafický design II.
e-mail: michal.slejska@ujep.cz
Telefon: 47528 5325
doc. ak. mal. Pavel Beneš
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Vizuální design
e-mail: pavel.benes@ujep.cz
Další e-mail: pavelbenes1960@gmail.com
Telefon: 47528 5324
Další telefon: 603371883
MgA. Michaela Labudová
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Ateliér Vizuální design
e-mail: michaela.labudova@ujep.cz
Telefon:  
MgA. Jakub Konupka
Pracoviště: FUD - Fakulta umění a designu - Středisko digitáního tisku
e-mail: jakub.konupka@ujep.cz
Telefon:  
Poznámka: Vedoucí pracovník