Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FF - Filozofická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
FF - Filozofická fakulta
Útvar proděkana pro vědu FF
doc. Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D. pavel.maskarinec@ujep.cz 47528 6413
FF - Filozofická fakulta
Útvar proděkana pro vědu FF
Mgr. David Tomíček Ph.D. david.tomicek@ujep.cz 47528 6448
doc. Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar proděkana pro vědu FF
e-mail: pavel.maskarinec@ujep.cz
Telefon: 47528 6413
Mgr. David Tomíček Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar proděkana pro vědu FF
e-mail: david.tomicek@ujep.cz
Telefon: 47528 6448