Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** FF - Filozofická fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
FF - Filozofická fakulta
Útvar proděkana pro vědu a výzkum
doc. Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D. pavel.maskarinec@ujep.cz 47528 6413 FF - B206
doc. Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D.
Pracoviště: FF - Filozofická fakulta - Útvar proděkana pro vědu a výzkum
e-mail: pavel.maskarinec@ujep.cz
Telefon: 47528 6413
Místnost: FF-B206