Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** PřF - Přírodovědecká fakulta ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Ing. Josef Bičánek josef.bicanek@ujep.cz 47528 6730
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc. pavla.capkova@ujep.cz 47528 6625
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
RNDr. Eva Hejnová Ph.D. eva.hejnova@ujep.cz 47528 6621
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Ing. Martin Jaskevič martin.jaskevic@ujep.cz 47528 6650 607874125
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. Ing. Martin Kormunda Ph.D. martin.kormunda@ujep.cz 47528 6624
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Lydie Kováčová lydie.kovacova@ujep.cz 47528 6622
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
RNDr. Jiří Králík Ph.D. Jiri.Kralik@ujep.cz 47528 6648
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Mgr. David Kramoliš david.kramolis@ujep.cz 47528 6637
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
prof. Ing. Martin Lísal DSc. martin.lisal@ujep.cz 47528 6638
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
RNDr. Jan Lorinčík CSc. jan.lorincik@ujep.cz 47528 3145
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. František Lustig CSc. frantisek.lustig@ujep.cz 47528 6632
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. Anna Macková Ph.D. anna.mackova@ujep.cz 47528 6640
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
RNDr. Petr Malinský Ph.D.  
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. Marek Malý Ph.D. marek.maly@ujep.cz 47528 6651
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Mgr. Jindřich Matoušek Ph.D. jindrich.matousek@ujep.cz 47528 6646
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D. zdenek.moravec@ujep.cz 47528 6634
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. Filip Moučka PhD. filip.moucka@ujep.cz 47528 6636
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
prof. RNDr. Stanislav Novák CSc. stanislav.novak@ujep.cz 47528 6641
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. Dušan Novotný CSc. dusan.novotny@ujep.cz 47528 6623
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
doc. RNDr. Jiří Pavluch CSc. Jiri.Pavluch@ujep.cz 47528 6631
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Mgr. Robert Seifert robert.seifert@ujep.cz 47528 6649
PřF - Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky PřF
Mgr. Martin Svoboda Ph.D. m.svoboda@ujep.cz 47528 6639
Ing. Josef Bičánek
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: josef.bicanek@ujep.cz
Telefon: 47528 6730
prof. RNDr. Pavla Čapková DrSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: pavla.capkova@ujep.cz
Telefon: 47528 6625
RNDr. Eva Hejnová Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: eva.hejnova@ujep.cz
Telefon: 47528 6621
Ing. Martin Jaskevič
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: martin.jaskevic@ujep.cz
Telefon: 47528 6650
Další telefon: 607874125
doc. Ing. Martin Kormunda Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: martin.kormunda@ujep.cz
Telefon: 47528 6624
Lydie Kováčová
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: lydie.kovacova@ujep.cz
Telefon: 47528 6622
RNDr. Jiří Králík Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: Jiri.Kralik@ujep.cz
Telefon: 47528 6648
Mgr. David Kramoliš
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: david.kramolis@ujep.cz
Telefon: 47528 6637
prof. Ing. Martin Lísal DSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: martin.lisal@ujep.cz
Telefon: 47528 6638
RNDr. Jan Lorinčík CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: jan.lorincik@ujep.cz
Telefon: 47528 3145
doc. RNDr. František Lustig CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: frantisek.lustig@ujep.cz
Telefon: 47528 6632
doc. RNDr. Anna Macková Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: anna.mackova@ujep.cz
Telefon: 47528 6640
RNDr. Petr Malinský Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
Telefon:  
doc. RNDr. Marek Malý Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: marek.maly@ujep.cz
Telefon: 47528 6651
Mgr. Jindřich Matoušek Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: jindrich.matousek@ujep.cz
Telefon: 47528 6646
RNDr. Zdeněk Moravec Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: zdenek.moravec@ujep.cz
Telefon: 47528 6634
doc. RNDr. Filip Moučka PhD.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: filip.moucka@ujep.cz
Telefon: 47528 6636
prof. RNDr. Stanislav Novák CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: stanislav.novak@ujep.cz
Telefon: 47528 6641
doc. RNDr. Dušan Novotný CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: dusan.novotny@ujep.cz
Telefon: 47528 6623
doc. RNDr. Jiří Pavluch CSc.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: Jiri.Pavluch@ujep.cz
Telefon: 47528 6631
Mgr. Robert Seifert
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: robert.seifert@ujep.cz
Telefon: 47528 6649
Mgr. Martin Svoboda Ph.D.
Pracoviště: PřF - Přírodovědecká fakulta - Katedra fyziky PřF
e-mail: m.svoboda@ujep.cz
Telefon: 47528 6639