Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonPracovní zařazení
REK - Rektorát
Oddělení pro vnější vztahy
Ing. Gabriela Krečová gabriela.krecova@ujep.cz 47528 6277
REK - Rektorát
Oddělení pro vnější vztahy
Ing. Jana Kubátová jana.kubatova@ujep.cz 47528 6272
REK - Rektorát
Oddělení pro vnější vztahy
Ing. Lenka Satrapová lenka.satrapova@ujep.cz 47528 6231
Ing. Gabriela Krečová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení pro vnější vztahy
e-mail: gabriela.krecova@ujep.cz
Telefon: 47528 6277
Ing. Jana Kubátová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení pro vnější vztahy
e-mail: jana.kubatova@ujep.cz
Telefon: 47528 6272
Ing. Lenka Satrapová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení pro vnější vztahy
e-mail: lenka.satrapova@ujep.cz
Telefon: 47528 6231