Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hledání kontaktů

Podle pracoviště:
*** REK - Rektorát ***

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Další e-mail Telefon Další telefonMístnostPracovní zařazení
REK - Rektorát
Oddělení pro internacionalizaci
Ing. Gabriela Krečová gabriela.krecova@ujep.cz 47528 6277 MFC - 112
REK - Rektorát
Oddělení pro internacionalizaci
Mgr. Tereza Krylová Tereza.Krylova@ujep.cz 47528 6271 MFC - 1.12
REK - Rektorát
Oddělení pro internacionalizaci
Ing. Jana Nikl jana.nikl@ujep.cz 47528 6272
REK - Rektorát
Oddělení pro internacionalizaci
Ing. Lenka Satrapová lenka.satrapova@ujep.cz 47528 6231 MFC - 112
Ing. Gabriela Krečová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení pro internacionalizaci
e-mail: gabriela.krecova@ujep.cz
Telefon: 47528 6277
Místnost: MFC-112
Mgr. Tereza Krylová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení pro internacionalizaci
e-mail: Tereza.Krylova@ujep.cz
Telefon: 47528 6271
Místnost: MFC-1.12
Ing. Jana Nikl
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení pro internacionalizaci
e-mail: jana.nikl@ujep.cz
Telefon: 47528 6272
Ing. Lenka Satrapová
Pracoviště: REK - Rektorát - Oddělení pro internacionalizaci
e-mail: lenka.satrapova@ujep.cz
Telefon: 47528 6231
Místnost: MFC-112